Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Lakóhelye vagy munkahelye szerint Ön az alábbiak közül honnan érkezik a konferenciára?
Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye)
Nem Közép-Magyarország
Lakcím irányítószám

Lakcím település
Intézmény neve, ahonnan a résztvevő érkezik
Intézmény cím irányítószám

Intézmény cím település
Kérjük, a program alapján válassza ki, hogy az első szekció blokk (13:00-14:30) szekciófoglalkozásai közül melyiken szeretne részt venni!
Tehetséges diákok motivációs állapota (követő kutatás) – Dr. Gaskó Krisztina és Pajor Gabriella, NTK kutatók
Reziliencia, a nehézségek ellenére való boldogulás – Dr. Homoki Andrea, NTK kutató
Tehetség életpálya-mintázatok (követő kutatás) – Rákóczi Emese és Kun Richárdné NTK kutatók
Kérjük, a program alapján válassza ki, hogy a második szekció blokk (14:45 – 16:15) szekciófoglalkozásai közül melyiken szeretne részt venni!
Egyenlő hozzáférés a tehetséggondozáshoz – Kállai Gabriella, NTK kutató
Jövőkép és iskolai karrier a tehetségeknél (követő kutatás) – Rákóczi Emese és Kun Richárdné, NTK kutatók
Tehetségszempontú átjárhatóság – Dr. Seres-Busi Etelka, NTK kutató
A Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft., mint Adatkezelő, a megadott adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak, és a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően kezeli az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú „Tehetségek Magyarországa” és a NTP-HTSZ-M-19-A, A hazai tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek támogatása című projektjében. Az adatkezelés célja: az európai uniós támogatással megvalósított projekt támogatási szerződésében meghatározott céljának, a szakmai elvárásoknak megfelelő megvalósulás igazolása, a támogatás elszámolásának alátámasztása a támogatáskezelő irányába.
A Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. Adatvédelmi és adatkezelési (továbbiakban Adatvédelmi) szabályzatát az alábbi linken találja: https://e4b2860a-5db8-496c-979d-f435439066e8.filesusr.com/ugd/dcfd75_d9d1b77d46c1461ab57f615f4ea73368.pdf
(1) Adatvédelmi nyilatkozat
Az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat megismertem és elfogadom.
(2) Adatvédelmi nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő a fenti adataimat a rendezvényre történő regisztráció megvalósítása érdekében kezelje.
(2) Adatvédelmi nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy Adatkezelő a jövőbeli rendezvényeiről, pályázati felhívásairól tájékoztasson a megadott email elérhetőségemen.
Nem járulok hozzá.